Privacyverklaring

FacTer B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die FacTer B.V. verwerkt van bezoekers van de website. Door gebruik te maken van de website en het contactformulier geeft u aan de privacyverklaring te accepteren.

Contactgegevens:
www.facter.nl
info@facter.nl
Zijweg Dungen 1a
5482 SB Schijndel
085 483 4830

Persoonsgegevens die wij verwerken

FacTer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens als u:

  1. Een vraag stelt aan een van onze medewerkers via het contactformulier of contact met ons opneemt via e-mail of telefoon. Hierbij verstrekt u persoonsgegevens aan ons, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of andere (contact)gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vragen en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden verwerkt op grond van uw gegeven toestemming. Deze toestemming kunt u ten alle tijden intrekken. De gegeven zullen dan bij ons vernietigd worden.
  2. Het nieuwsbriefformulier invult. De hierbij verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om de nieuwsbrief aan u toe te zenden.
  3. De website bezoekt.
    Wanneer u de website bezoekt, verwerken we een aantal technische gegevens door middel van Google Analytics, zoals het IP-adres en het besturingssysteem van uw computer, de internetbrowser waarmee u surft en in sommige gevallen de laatste internetpagina die u hebt bezocht. Hiervoor gebruiken we cookies. We doen dit om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de website te verbeteren. We maken geen gebruik van zogenaamde trackingcookies.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FacTer B.V. zorgt voor de vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens en heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor gebruikt FacTer B.V. verschillende beveiligingstechnieken zoals beveiligde servers, firewalls en encryptie. Mocht een derde partij zijn ingeschakeld voor bepaalde werkzaamheden, dan draagt FacTer B.V. zorg voor de toetsing van het niveau van de gewenste technische en organisatorische maatregelen bij de verwerker ten behoeve van de beveiliging van de persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FacTer B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  1. Gegevens die u aan ons verstrekt om contact met u te leggen bewaren wij tot afhandeling van het contact, hierna worden uw gegevens verwijderd.
  2. Uw naam en e-mailadres die u verstrekt op het nieuwsbriefformulier bewaren wij zolang u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Voor de nieuwsbrief kunt u zich altijd afmelden.

Toestemming

Bij het contactforumlier op de website en als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, dient u toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij deze formulieren verwerken wij alleen uw naam en e-mailadres om contact met u op te nemen of om u de nieuwsbrief te sturen. U kunt te allen tijde de toestemming intrekken en uw persoonsgegevens zullen verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

FacTer B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met andere partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FacTer B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die wij gebruiken

FacTer B.V. maakt gebruik van cookies. Wij verzamelen gegevens om een beter inzicht te krijgen in onze websitebezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. De website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de eigen beveiligde server van FacTer B.V. of die van een derde partij.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren en/of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking. U kunt een verzoek hiertoe indienen bij info@facter.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken wordt uw verzoek behandeld.

Tot slot

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er zonder toestemming gegevens zijn opgeslagen, er aanwijzingen zijn van misbruik of als u andere vragen en opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 085 483 4830 of via info@facter.nl.